Водопадът в местността Попина лъка се намира в Южен Пирин и е разположен по течението на река Башлийца, която заедно с река Сърчалийца, дава началото на преминаващата през град Сандански река Санданска Бистрица. Водопадът е с височина 14 метра и е пълноводен през цялата година. Има два пада на водата, между които се е образувало водно пространство с удобна скала над него, която търсачите на силни усещания използват за скокове във вода. На 11 октомври 1965 година Попинолъшкият водопад е обявен за природна забележителност.

Местна легенда разказва за името на водопада. По време на Турското робство млад пламенен монах, последовател на Иван Рилски, увличал местното население. Той се противопоставял на турската гнет и зовял към неподчинение и бунт. Подтикван от гръцкото духовенство, турския каймакамин на Мелнишката кааза решил да унищожи размирния духовник, като обявил 5000 златни лири за главата му. Гутевите съгледвачи научили за покушение срещу попа и го уведомили. В една тъмна нощ той натоварил багажа си и изчезнал сред непроходимите дебри на планината. За бивак избрал прекрасен кът край буйна планинска река с бистри като сълза води и голям водопад, чиито води падали с необуздана сила и огласявали с грозен грохот околността. Там божият служител си направил малка колиба, а на близката поляна засадил ръж и картофи. Не забравил и делото си и обхождал съмишлениците си, пръснати по околните села.

Но ето че настъпила фаталната вечер, когато измореният от скитания поп, се прибрал в своята колиба за заслужена почивка. На сутринта била насрочена среща с околните села за съгласуване на усилията в борбата срещу тирана. Намерила се обаче една предателска душа и в първия си сън монахът бил заловен, вързан и отведен над скалите на водопада. Там той бил обезглавен, а тялото му – хвърлено в дълбоките вирове. На сутринта съмишлениците му намерили само неговата килимявка.

Винен