Национален парк „Пирин” заема значителен дял от красивата Пирин планина, която славяните при заселването си оприличават на своя бог Перун и чието име е в основата на съвременното й наименование.

Паркът е създаден през 1962 год. като площта му е над 40 000 ха. На територията му попадат два природни резервата – „Баюви дупки – Джинджирица”, един от най-старите в България (1934 г.), и „Юлен”, обявен за такъв през 1994 г. През 1977 г. НП „Пирин” е обявен за биосферен резерват по програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО.

НП „Пирин” се характеризира с разнообразна горска растителност – черна, бяла мура, клек. Билните части на планината са заети от алпийски пасища. Сред тревните видове особено характерни са еделвайсът, пиринският чай, божурът, омайничето, игликата и други. Животинският свят е представен от, диви кози, диви свине, сърни, мечки, вълци и др. От влечугите се срещат усойница, пепелянка и някои видове смокове. От птиците са характерни глухарят, скалолазката, алпийската гарга, снежната чинка, алпийският бързолет, балканска чучулига, див гълъб и др. В езерата и реките се въди балканска пъстърва.

На територията на парка са обявени и някои природни забележителности: водопадите Демянишки скок, Юленски скок и Бъндеришки скок, осем вековни дървета – Байкушевата мура, три черни мури, три бели мури и един бял бор.

Пешеходни маршрути с изходен пункт община Сандански:

 • Хижа „Яне Сандански” – хижа „Беговица” – Беговишко (Кукленско) езеро – еднодневен преход;
 • Хижа „Яне Сандански” – заслон „Спано поле” – еднодневен преход;
 • Хижа „Беговица” – върховете „Куклите” и „Зъбът” – хижа „Пирин” – село Рожен – тридневен преход;
 • Хижа „Яне Сандански” – хижа „Беговица” – заслон „Тевно езеро”;
 • Заслон „Спано поле” – Винарска порта – заслон „Тевно езеро”;
 • Заслон „Спано поле” – хижа Беговица – хижа Пирин;
 • Хижа „Пирин” – хижа „Малина” – хижа „Папазчаир”.

Маршрути за велотуризъм:

 • Дебрене – Бождово – Джигурово – Дебрене;
 • Петрово – Голешово – Момина поляна;
 • Горно Спанчево – Бельово – Храсна – Калиманци – Катунци;
 • Мелник – Роженски манастир – Златолист – Катунци;
 • Рожен – Любовище – Кашина;
 • Кърланово – Сугарево – Пирин;
 • Златолист – Роженски матастир.

Винен