В местността „Лопово” на Държавното горско стопанство, община Сандански, имате възможност да участвате в организиран групов или индивидуален лов и риболов. Дивечовъдният участък „Лопово” е с приблизителна площ от 1000 ха., разположен над културно-историческите селища град Мелник и село Рожен и достигащ до Национален парк „Пирин” на север.
Фирма „Българска ловна компания” разплага с екип от професионалисти в областта на ловноустройствената дейнност, който целогодишно се грижи за дивеча като създава благоприятни условия за формиране, развитие и поддържане на здрави и жизнени налични видове дивеч – дива свиня и сърна. Усилията на компанията са съсредоточени в грижата за оптимална гъстота, възрастова структура, наблюдение, селекция. Превръщането на подборния отстрел е основен метод за ползване на едрия дивеч е с цел достигане критериите на съвременната ловностопанска наука и опазване на околната среда.

Цени

За контакти:
Сайт: www.blk.bg
Ел. поща: info@blk.bg
Тел.: +359 888 394 995

Винен