Музейната сбирката е разположена в село Голешово, в Хаджисимеоновата плевня, където на 23 април 1903г. поетът-революционер Пейо Яворов с 8 четници е обграден от многоброен турски аскер. Деветимата мъже успяват да се измъкнат по чудо. Експозицията ѝ включва информационно табло, снимки на значими за българската история личности и места, факсимилета, както и писмо от Гоце Делчев до Пейо Яворов.

Винен