Сватбата е старинен, семеен български обичай, който регулира отношенията между двамата съпрузи и двете семейно-родствени групи. За нея е характерна празничната атмосфера, наситена с много обредни песни и танци. Българската традиционна сватбата е жизнена и богата на обредни действия, които целят осигуряване на семейно щастие, многодетност и имотно състояние на младото семейство. В съдържанието на сватбената обредност влизат множество развлекателни елементи, които й придават уникалност. В тематичната Пиринска сватба се показват отделни моменти от сватбените обреди, характерни за Пиринския край, наситени с много веселие, музика и танци, придружени със съответния реквизит.

Времетраене на представения обичай: 30 минути.

Във възстановката могат да участват младоженците, техните родители и кумовете.

Ритуалът няма юридическа сила.

Винен