Селата в община Сандански са съхранили в голяма степен корените на българския дух и характер и своеобразието на българските обичаи и традиции. В селото гостите получават уникална възможност да усетят и навлязат в един бит, прокарващ мостове между времена и култури. Атрактивна природна среда, съхранени фолклор, обичаи и занаяти, селища-архитектурни резервати, традиционна кухня и не на последно място известното българско гостоприемство, правят почивката на село все по-предпочитана.
Българското село дава възможност на туриста да се почувства желан гост и приятел. Той може да се идентифицира и живее с местното население, да се включи в селскостопанските дейност, в пешеходни турове, преходи с коне и каруци, в занаяти като дървообработване, резбарство, текстил, керамика, тъкачество, ковачество и др. и да занесе вкъщи платно, глинен съд или друг предмет, изработил със собствените си ръце. Тук гостът може да се включи и в кулинарни курсове или дегустации на вино, да изучава българския фолклор, да наблюдава местните семейни и религиозни празници.

Винен