Балнеотуризмът е основният вид туризъм за дестинация Сандански. Традицията да се използват лечебните качества на минералните води в съчетание с природните му ресурси, води началото си от тракийското племе меди, живяло по тези земи. Тракийците били известни с изкусните си лечители, познаващи целебните качества на минералните извори и се заселвали в близост до тях. В Римската империя тези традиции продължават и „свещените“ извори на Дезудава (днешния град Сандански) стават известни по всички краища на Великата империя. По-късно тук светите лечители безсребреници Козма и Дамян поставят основите на балнеолечението с изграждането на клиника при извора Мирото, който съществува и днес. Хилядолетните традиции и природните ресурси – лечебни въздух и вода дават тласък за развитие на съвременното балнеолечение в Сандански. Днес в хотелските балнео- и СПА центрове висококвалифицирани лекари и специалисти физиотерапевти възвръщат тонуса и здравето на гостите на града. Богатата гама от лечебни и възстановителни програми непрекъснато се обновява с включването на екзотични елементи и по-модерни лечения с единствената цел да се отговори на съвременните изисквания на търсенето на международните пазари. По този начин балнеокурорт Сандански насочва продукта си към по-широка потребителска аудитория – от хора, нуждаещи се от лечение и профилактика до по-широк диапазон от здрави хора, търсещи релаксация и избавяне от ежедневния стрес.

Винен