Сандански е идеално място за провеждане на модерна климатотерапия, балнеоложко лечение, рехабилитация, първична и вторична профилактика и рекреация. Градът е известен още от древността и щедрo надарен от природата с изобилие от минерални води, лековити въздух и климат. Дългогодишни научни изследвания потвърждават ефективните лечебни качества на Сандански и през март 1981г.  с разпореждане на Министерски съвет курортът е утвърден като първостепенен климато- и балнеолечебен център с национално и международно значение. Климатът на град Сандански е уникален – преходноконтинентален с изразено средиземноморско влияние. Наречен е ”българският климатичен юг” заради многото благоприятни биоклиматични константи. Пролетта тук идва рано, следвана от сухо, понякога горещо лято, а продължителна и топла есен преминава след средата на декември в мека зима. Неизчерпаем природен източник на здраве, красота и енергия са минералните води на Сандански. Те са бистри, безцветни, без мирис и с приятен вкус: силициеви – 70-135 мг метасилициева киселина на литър, флуорни – до 6,5мг флуор на литър, хипертермални – от 42 до 810 С, слабоминерализирани, хидрокарбонатно- сулфатно- натриеви с лека алкална реакция. Подходящи са за лечение на заболявания на дихателната системапериферната нервна система, ставно-ревматологични, бъбречни, рехабилитация след инсулти др.

Характеристика и химичен състав на минералната вода в Сандански:

Газове mmol/l Флуорид (F) mmol/l Мета-силициева киселина (H2SiO3) mmol/l Обща Минерализация (M) mmol/l Аниони mmol/l Катиони mmol/l Т° C Дебит l/s Алкална реакция (pH) Обща характеристика на минералната вода
0,006 0,131 0,650 HCO3 – 50 SO4 – 39 Na – 88 42-81°С 20 7,55 хипертермална , силициево-флуорна, хидрокарбонатно-сулфатно-натриева, леко алкална

Пресечените и разнообразни терени в околностите създават условия за дозирано теренно лечение. На фона на природните дадености, уникален мек климат и наличието на минерални извори, се предлагат отлични възможности за комплексно лечение, рехабилитация и профилактика.

  • Климатолечение – аеротерапия, хелиотерапия;
  • Кинезитерапия – лечебна физкултура – индивидуална и групова, подводна гимнастика, лечебен масаж, теренно лечение, йога гимнастика;
  • Аерозолотерапия – индивидуални инхалации с минерална вода, билки и медикаменти;
  • Апаратна физиотерапия – светлолечение, електролечение, лечение с магнитно поле, лазер терапия;
  • Балнеолечение – вани с минерална вода, подводен масаж, открити и закрити минерални басейни, сауна парк;
  • Криотерапия, термотерапия, парафинотерапия;
  • Фитотерапия.

Сандански е подходящо място за климатотерапия през цялата година. Препоръчва се климатолечението да бъде около 30 дни, а за да се прояви напълно оздравителният ефект при болните – два пъти годишно.

Винен