ГРАД МЕЛНИК

Мелник е град-приказка с неповторимо очарование и романтика, съхранил в значителна степен старинната си архитектура от Средновековието и епохата на Българското Възраждане. Притежавайки уникални археологически и архитектурно-художествени забележителности, град Мелник е обявен за град-музей като част от културно-исторически резерват с международно значение и е от особена важност за развитието на туризма на територията на общината.

Информация за забележителностите на територията на Мелнишки регион можете да получите и в Туристически информационен център – Мелник, намиращ се в сградата на кметството в града.

Ел. поща: gradmelniktic.@abv.bg
Facebook: ТИЦ град Мелник
Работно време: всеки ден от 9:00 – 17:00 часа

Винен