Богата и разнообразна е природата в региона на Сандански, а историята му е оставила своя отпечатък върху душите и бита на хората днес. От плодородната долина на Струма до високите върхове на планините Пирин и Славянка можете да преживеете приказката на езера, реки, водопади, гори и пясъчни пирамиди, докато опознавате местния фолклор, нрави и култура.

Винен