Национален парк „Пирин“ е създаден през 1962 г. и обхваща над 40 000 хектара вековни гори, мраморни върхове-гиганти, изумрудни езера, бистри реки и бели еделвайси, които са естествен пейзаж и среда за обитаване на много животни – диви кози и котки, сърни, мечки, вълци и др. НП „Пирин“ е част от програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО.

31% от територията на парка се намират в община Сандански и са обособени в два паркови района – Каменица и Трите реки.

Винен