Църквата „Свети Георги” в село Златолист е построена 1857 г. Забележителна е със старите си стенописи, изографисани през 1876 г. от зограф Теофил Минов от с. Галичник, Реканско. Сред стенописите има особено интересни сюжетни изображения на: Св. Св. Кирил и Методий с легенда, която пояснява, че са български просветители, родени в Солун; “Св. Харалампий побеждаващ чумата”; “Св. Христофор с кучешка глава” и др. В средата на храма, под купола, е разположена мраморна плоча с двуглав орел. Съществуват легенди, че който стъпи на нея, се излекувал от каквото и да е болен. В двора на църквата се намира чинар на около 1300 год. за който също се смята че помага при различни заболявания.

През 90-те години на 20 век храмът е реставриран, а около него е оформен малък манастирски комплекс. През І-та половина на ХХ в. в стаичката на женското отделение е живяла преподобна Стойна, почитана от местното население заради лечителските си и пророчески дарби. Родена на 9 септември 1883 г. в Хазнатар, Серско. На 7 години ослепява. Останала сираче, тя идва в манастира „Свети Георги”, с. Златолист и остава да живее там до смъртта си – 22 декември 1933 г. Животът й минава в пост и молитви. Известна е с това, че е помагала на хората в болeстите им.

Винен