3200 годишна е поселищната история на град Сандански. Тя започва през късния период на новокаменната и каменно-медната епоха (VІ-Vв.пр.н.е.). Тази е земята и на тракийското племе меди, дало на света Спартак – легендарният предводител на първото робско въстание в Римската империя. С идването на Рим по тези земи започва и икономическият подем на региона. През ІІ-ІІІ в. селището с минерални извори получава статут на град с име Партикополис, който достига най-големия си разцвет през ІV-VІ в. Славяните, заселили се тук по-късно, дават ново име на града – Свети врач в чест на двамата братя светци – Козма и Дамян, които лекували хората безкористно със силата на природата и християнската вяра. През 1947 година Свети Врач получава името Сандански като признание за делото на легендарния революционер Яне Сандански, борил се за освобождаването на тези земи от турско робство.

Винен