Балкански младежки фестивал „Младостта на Балканите” се провежда през месец септември (втория уикенд) в Сандански и е най-голямото международно младежко събитие в Югоизточна Европа. Той дава възможност на младите да разширят своя мироглед и контакти в многообразна палита от разнообразни интереси, умения и възможности за изяви на разлинчни сцени.

Винен