Това е първата по рода си въжена градина, изградена извън горски фонд в България. Градината е изграден на две нива. Първото ниво е за деца, второто – с височина над 5 м и с много екстремни елементи. Цялата градина се състои от 24 елемента.

Задължително преди влизане в градината се провежда инструктаж относно осигуровката. Можете да си носите ръкавици с цел удобство при преминаване.

Минимален брой участници: деца (до 16 год.) – 2, възрастни – 4

Винен