Тролеят представлява опънато метално въже с дължина 100 метра над река Струма. Участниците са екипирани със седалка, сбруя и каска. Началната точка е на около 15 метра над реката и направите ли първата крачка няма връщане назад. Спускането е изпълнено с адреналин, продължителността му е около 10 секунди.

Минимален брой участници: 2 души

Винен