Паричната единица на Република България е левът (лв.), който е равен на 100 стотинки (ст.). От 1997 г. страната е във валутен борд и има фиксиран курс за 1 евро – 1,95583 лева.

Актуална валутна информация може да получите от сайта на Българската народна банка: www.bnb.bg.

Валута може да се обмени в банки или в някое от многобройните валутни бюра. Някои от тези обменни бюра работят и в почивните дни. Евро чекове може да се осребрят в банка.

Кредитни карти: Повечето хотели и магазини работят с VISA, Master Card, American Express или Diners Club.

Банки, имащи клонове в град Сандански, са:

 1. Алфабанк
 2. Банка ДСК
 3. Сосиете дженерал експресбанк 
 4. Обединена българска банка
 5. Общинска банка
 6. Банка Пиреос
 7. Пощенска банка
 8. Райфайзенбанк
 9. Стопанска и инвестиционна банка (СИ банк)
 10. Уникредит булбанк
 11. Централна кооперативна банка
 12. Интернешънъл асет банк

Винен