Република България прилага Общата визова политика на Европейския съюз при условията на Договора за присъединяване от 1 януари 2007 г.

Чуждестранен гражданин може да влезе в Pепублика България като представи валиден документ за самоличност за задгранично пътуване и виза за влизане, транзитно преминаване или престой в България, когато е необходимо.

Виза не може да се получи на граничния пункт при влизане в държавата.

Визи не се изискват за граждани на следните държави, за които е разрешен престой от 30 дни: Андора, Австрия, Белгия, Канада, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Унгария Германия, Гърция, Япония, Израел, Ирландия, Исландия, Италия, Pепублика Корея, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Монако, Холандия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Сан Марино, Словакия, Испания, Швейцария, Швеция, Тунис, САЩ и Ватикана.

Винен