Хотели, позволяващи простой на домашни любимци в община Сандански, са: „Аджев хан”, „Анели”, „Едиа”, „Офир” и „Керемидчиевата къща”.

Най-близкият специализиран хотел за кучета до дестинация Сандански и Мелник се намира в град Благоевград.

Винен