Културно-историческото наследство на община Сандански е разнообразно и включва почти всички периоди от човешкото развитие. Специфичните природно-географски и климатични особености на общината, както и наличието на минерални извори, са причината тя да е била населявана от хилядолетия (ІІ хилядолетие пр.Хр.). Следи от праисторическо, тракийско, елинистично, римско, византийско, турско и възрожденско присъствие са разпръснати по цялата й територия, декларирани са над 5 000 паметника на културата.

Най-монументалната и добре запазена сграда от ІV-VІ в. – Епископска базилика и Археологически музей – Сандански са включени в 100-те туристически обекта на България.

Винен