Автентичният фолклор в община Сандански е останал част от живота на местното население и традицията да се предава на идните поколения продължава. Свидетелство за това е големият брой формации и фолклорни групи, развиващи дейност в местните читалища и организации. Характерните за региона пиринските песни, изпълнявани двугласно, и Македонското хоро в размер 8/8 (бързо хоро) са добре познати на малки и големи.  Все още могат да се видят и ръчно тъканите, шити и везани пирински носии в червен и бял цвят.

Средище на художествения живот в общината пък е галерия „Ликин”, намираща се на главната улица в град Сандански. Обединени от идеята да поддържат пламъка на красивото и стойностното изкуство от Пиринския край, тук работи творчески колектив, извършващ многообразна художествена дейност – иконопис, стенопис, реставрация, живопис, витражи, дърворезба и др.

Винен