От земята на град Сандански и околността бликат множество горещи минерални извори с температура между 42-81°С, с ниска минерализация и богат химически състав, лекуващи голям брой заболявания и даващи възможност за къпане на открито през цялата година.  Наличието на лековитата вода и предимствата на уникалния климат правят Сандански естествена лечебница за третиране на широк спектър заболявания, освен на дихателната система, и на опорно-двигателната и периферната нервна система (невралгии, неврити, плексити; рехабилитация след инсулти), бъбреци и др.

Винен