Мелнишките скални пирамиди са обявени за природна забележителност през 1960 г. и обхващат площ от около 1 165,6 ха. Те са красиви пясъчни образувания, на места напълно вертикални, а по върховете им растат широколистни дървета и треви. Височината им достига до 100 м., а освен пирамидална форма имат и форма на гъби, конуси, игли и др. Това са едни от най-посещаваните от туристи скални пирамиди на територията на България.

Винен