Национален парк „Пирин“ е създаден през 1962 г. и обхваща над 40 000 хектара вековни гори, удивителни мраморни върхове-гиганти, изумрудни езера, мъхави еделвайси и бистри реки, които представляват естествен пейзаж и среда за обитаване от редица животни като диви кози, сърни, мечки, диви котки и вълци и др. НП „Пирин“ е включен в програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО.

На територията на община Сандански се падат около 31% от територията на парка, като тя е обособена в два паркови района – Каменица и Трите реки.

Винен