През 70-те години на миналия век, немския професор по антична история Циглер, доказва че храбрият тракийски вожд Спартак е принадлежал към тракийското племе меди, населявало земите около днешния град Сандански. Историческата легенда разказва, че той бил пленен по времето на римските походи в тези земи и бил продаден като роб на пазара в санданското село Склаве (склав – роб).

Винен