Изворът се намира в близост до село Петрово и е трети по дебит на вода в България. Формиран е около масивни мраморни скали, което определя благоприятните му физични свойства и химичен състав. Неслучайно местното населението му е дало името „Бистрец”.

До извора се стига като се премине през кът за отдих и почивка,  представляващ заслон с дървени пейки и маси, скара и люлки за децата.

Винен