Едно от най-големите богатства на община Сандански са множеството църкви и манастири — мълчаливи свидетели и пазители на хилядолетна история. Храмовете са уникални не само със своята архитектура, икони и стенописи, а и заради легендите и преданията, свързани с някои от тях. В тези свети обители e била създадена част от българската книжовност и живопис. В годините на османско владичество манастирите са запазили българските дух, култура и религия и са били сърцето на революционната подготовка.

Винен