Паметник на културата с национално значение. Намира се в близост до град Мелник, на хълма Свети Никола (южно от града). Комплексът „Деспотславова крепост” включва и няколко духовни храма със същото разположение („Св. Зона”, „Св. Никола” и „Св. Харалампий”).

Крепосттта датира от началото на ХI в. По време на управлението на Деспот Алекси Слав, губернатор на региона при царуването на Цар Калоян (1197-1207), тя е преустроена, поради което носи и името на владетеля. Това е периодът на най-големия възход на Мелник, когато градът се превръща в център на Мелнишкото художествено средище, известно не само с оригиналната си иконописна школа, но и с уникалната си сграфитокерамика.

Винен